Powrót do Jedwabnego – Próba rozwikłania owianej tajemnicą historii

Powrót do Jedwabnego – Próba rozwikłania owianej tajemnicą historii

Pogrom w Jedwabnem po dziś dzień wzbudza wiele kontrowersji i jest przyczyną wielu burzliwych dyskusji. “Powrót do Jedwabnego” to książka, której autorzy za cel obrali dojście do długo wyczekiwanej prawdy (https://www.taniaksiazka.pl/powrot-do-jedwabnego-ewa-kurek-p-1302013.html).

Ewa Kurek, Tomasz Budzyński oraz Wojciech Sumliński zaangażowani w pracę nad niniejszą pozycją, dokonali wielu starań, aby czytelnicy mogli zaznajomić się ze skrywanymi do tej pory faktami.

Powrót do Jedwabnego – historia pełna kontrowersji

Książka “Powrót do Jedwabnego” stanowi odważną próbę rozwikłania historii mordu na ludności żydowskiej w mieście Jedwabne. Przy jej tworzeniu pracowały takie osoby jak doktor Ewa Kurek będąca badaczką stosunków polsko-żydowskich, a także historykiem i autorką książek o tematyce historycznej.

Ponadto w pracach nad ową pozycją brali udział Tomasz Budzyński oraz dziennikarz śledczy i publicysta – Wojciech Sumliński.

Na łamach książki autorzy wykazują powiązania Przedsiębiorstwa Holokaustu ze atem polityki oraz globalnej finansjery, odkrywając tym samym ich mroczne tajemnice skrywane po dziś dzień w sekrecie przed oczami ata.

Czytając opisy politycznych szachów oraz śledząc działanie mechanizmów służących manipulacji, które – jak twierdzą autorzy – stanowią podwaliny zbrodni w Jedwabnem, czytelnik ma wrażenie obcowania z książką gatunku political-fiction połączonej z elementami thrilleru, a nie opisem rzeczywistych wydarzeń.

“Powrót do Jedwabnego” zawiera w sobie twierdzenia i przekonania autorów, które wydają się niemalże nieprawdopodobne. Autorzy popierają swoje tezy licznymi odniesieniami do materiałów źródłowych, co nadaje ich dziełu wiarygodności.

Sumliński, Kurek i Budzyński na tropie historycznej prawdy

Próby dojścia do historycznej prawdy wydarzeń mających miejsce w Jedwabnem od wielu lat spełzają na niczym. Owiana niedomówieniami przeszłość wywołuje po dziś dzień wiele kontrowersji, dlatego też śmiałe tezy wysuwane przez autorów w książce “Powrót do Jedwabnego” z pewnością wydawać się mogą kontrowersyjne.

W przypadku tej historii nie da się jednak owych kontrowersji uniknąć, a sama książka stanowi pewien krok w kierunku zrozumienia tamtych wydarzeń.

Powrót do Jedwabnego” to również skłaniająca do refleksji oraz przemyśleń pozycja, która ukazuje nam historię wydarzeń zaszłych w Jedwabnem z nieco innego punktu widzenia, który nie jest popularny w mediach głównego nurtu.

Teza wysuwana przez autorów została poparta licznymi dowodami, dlatego też wszyscy czytelnicy, których interesuje historia, a szczególnie pogrom w Jedwabnem z całą pewnością powinni sięgnąć po tę książkę. Książkę bogatą w argumenty, ale również refleksyjną oraz prowokującą do alternatywnego myślenia o tamtych wydarzeniach.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com